Füsioterapeudiks Austraaliasse

Füsioterapeudiks Austraaliasse

 

Füsioterapeut elab Austraalias nagu kuninga kass. Palk varieerub kvalifikatsioonist olenevalt 35-100 AUD tund. Tööd leiab füsioterapeut nii erapraksistes, haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, töötervishoiuasutustes jms. Füsioamet on hinnatud ja töötingimused head. (http://www.seek.com.au/) Paraku pole mujal hariduse omandanud füsioterapeudil eriti lihtne Aussi tööle saada.

 

Viisa

Selleks, et kängurude maal füsiokarjääri alustada, tuleb läbi käia paras bürokraatia kadalipp. Põhimõtteliselt tuleb valik teha juba viisa taotlemisel. Taotleda saab kas Skilled Visat või Working Holiday´d. Skilled Visa (http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/) maksab 2960 dollarit ja kehtib 18 kuud. Working Holiday Visa (http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/) maksab 270 dollarit ja lubab riiki jääda 12 kuuks, lisaks on võimalik siis taotleda Second Working Holiday Visat, mis maksab samuti 270 dollarit ja annab juurde veel ühe Austraalia-aasta. Working Holiday ainus miinus Skilled Visaga võrreldes on see, et ühe tööandja juures võib töötada maksimaalselt 6 kuud.

 

Registreeringu taotlemine

Kui viisa on kord käes, siis saab ühenduda Australian Health Parctitioner Regulation Agency´ga (AHPRA) http://www.ahpra.gov.au/, et taotleda AHPRA registreeringut, mida on vaja iseseisvaks füsioteraapia praktiseerimiseks Austraalias. See on dokument, mille olemasolu nõuavad absoluutselt kõik tervishoiuasutused, kuhu iganes sa oma füsioCV-d ka ei saadaks. Ilma selleta füsiona tööle ei saa. Punkt. Overseas practitioner´il on kaks varianti: kas taotleda general registraton või limited registration. AHPRA kodulehelt võib Registration Standardit´e alt leida kogu informatsiooni vajalike dokumentide ja protseduuride kohta, mida ühel füsiol on tarvis esitada ja läbi teha. AHPRA nõuab registreeringu taotlejalt

  1. dokumente läbitud täiendkoolituste kohta
  2. kriminaalkaristiku esitamist
  3. vajalikul tasemel keeleoskust tõendavaid dokumente (IELTS tasemel 7 või OET tulemusega A või B)
  4. dokumente selle kohta, et oled viimase viie aasta jooksul füsioterapeudina praktiseerinud.

 

Kvalifikatsiooni tõestamine

Kui oled overseas practitionier, siis pead enne APHRA´le dokumentide esitamist oma kvalifikatsiooni hinnata laskma Australian Physiotherapy Council´il (APC) (http://www.physiocouncil.com.au/). General registrationi taotlemiseks vajalike kvalifikatsiooni hindamisprotsessil on kolm etappi: algne, kirjalik ja kliiniline. Kui kõik need etapid on edukalt läbitud, saab kandidaat sertifikaadi, mis lubab tal taotleda general registration´it AHPRAlt.

  1. Algsel hindamisel teeb APC kindlaks, kas registreeringu taotlejal on füsioterapeudi kvalifikatsioon ja kas ta võib füsioterapeudina praktiseerida selles riigis, kus ta hariduse omandas. Samuti, kas kandidaadil on nõuetele vastav inglise keele oskus.
  2. Kirjalikul hindamisel peab kandidaat läbi saama kirjalikust eksamist, mis testib tema füsioteraapiaalasi teadmisi ja määrab, kas need vastavad Austraalias kehtivatele standartidele.
  3. Kliinilise hindamise etapis peab kandidaat tegelema kolme patsiendiga demonstreerimaks oma oskusi füsioteraapia vallas. Iga patsient peab olema kardiorespiratoorse, muskuloskeletaalse või neuroloogilise probleemiga.
  4. APC final certificate omistatakse kandidaadile, kui ta on edukalt läbinud kõik kolm eelnevat etappi. APC final certificate moodustab ühe osa AHPRA´le esitatavast avaldusest general registrationi saamiseks.

APC final certificate´i saamiseks on ka teine võimalus- kvalifikatsiooni võrdsustamise taotlemine.

Seda saavad teha need kandidaadid, kelle kvalifikatsioon on võrdne Austraalias saadava akrediteeritud füsioterapeudi kvalifikatsiooniga. See põhineb Austraalia kvalifikatsiooni akrediteerimise nõuetel ja selle taotlemiseks peab kandidaadi ülikool esitama detailsed dokumendid kvalifikatsiooni ja õppekava kohta füsioteraapia erialal. Kui kandidaadi avaldus osutub edukaks ehk et APC leiab kandidaadi kvalifikatsiooni Austraalia omaga võrdse olevat, antakse kandidaadile Certificate of Substantial Equivalence, millega saab samuti edaspidi AHPRA general registration´it taotleda.  Võrdväärse kvalifikatsiooni taotlemise kohta saab infot aadressilt http://www.physiocouncil.com.au/forms/Ass%20of%20Eq%20-%20Evidence%20Indicators%20for%20each%20requirement.pdf .

 

Limiteeritud registreeringu taotlemine

On ka teine võimalus Austraalias füsioterapeudina praktiseerida ning Working Holiday Visa omanikule on see mõtekam variant.

Limiteeritud registreering kehtib kolm kuud ja seda on võimalik kaks korda pikendada, seega saab hea õnne korral füsioterapeudina praktiseerida koguni 9 kuud. Samas võib APC limiteeritud registreeringut ka lühendada oma äranägemise järgi kuni 1 kuu pikkuseks. Limiteeritud registreeringu taotlemiseks on kandidaadil vaja tööandjat, kes teda endale füsioterapeudiks taotleb. Kandidaat ise peab täitma ja esitama avalduse individuaalse füsioterapeudi sooviga taotleda Austraalia füsioteraapia nõukogult kvalifikatsiooni ja kogemuse hindamist limiteeritud registreeringu jaoks rahva huvides ehk Application for Assessment of the Qualfications and Experience of an Individual Physiotherapist Seeking to Apply to the Physiotherapy Board of Australia for Limited Registration in the Public Interest. Avaldus tuleb täita põhjalikult ja kõik nõutavad dokumendid sertifitseerida.

Avaldus: http://www.physiocouncil.com.au/forms/Limited%20Registration%20Assessment%20Form%200112.pdf

Kui kord saabub see õnnis päev ja kandidaat saab APC-lt vajalikud dokumendid limiteeritud registreeringuks, saab kandidaat taotleda Australian Physiotherapy Board´ilt (mille allüksused on igas osariigis) limiteeritud registreeringut ja kui APB (http://www.physiotherapyboard.gov.au/) omistab kandidaadile registreeringu, siis võibki tööle hakata, kuid AINULT AHPRA general registration´it omava füsioterapeudi  supervisioonil.

Edu taotlemisel;)

Kasulikke linke:

http://www.physiotherapyboard.gov.au

http://www.physiocouncil.com.au

http://www.physiotherapyboard.gov.au/

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga