Kutsestandard

Kõikidel füsioterapeutidel ja selleks õppijatel on tekkinud küsimusi Kutsestandardi kohta ning selgeid vastuseid ei ole. Lisame haridusministeeriumi poolse seisukoha.

 

Kutsesüsteemi toimimine on reguleeritud Kutseseadusega. Kutseseaduse regulatsiooni kohaselt toimuvad kutseeksamid on üldjuhul vabatahtlikud ning kutsetunnistuse  kandega  riiklikku kutseregistrisse. Kutseseadust ei kohaldata  kutsealadel, mille kutsenõuete väljatöötamise ning kutse andmise alused on reguleeritud teiste seadustega.

Arsti, õe, ämmaemanda, proviisori, hambaarsti, loomaarsti ja arhitekti kutseid nimetatakse sektoraalseteks kutseteks ning nende tunnustamise  hõlbustamiseks on Euroopa Liidus loodud direktiiv 2005/36. Nimetatud direktiiv määrab ära õppe sisu ja miinimumkestuse; samas ei piira  direktiiv liikmesriikide õigusi  kirjeldada  kutsealal töötamiseks vajalikke kompetentse. Eestis on lisaks direktiivile olemas kutsestandardid nt õdedel ja ämmaemandatel.

Kutsestandardis kirjeldataksekutsetegevust, tööülesandeid ja -keskkonda ning määratletakse vastava kutseala ja -taseme kompetentsusnõuded.  Ettepaneku kutsestandardi koostamiseks võib vastava valdkonnaga seotud organisatsioon, ettevõte või asutus. Füsioterapeutide puhul on kutsestandardi koostanud laiapõhjaline töörühm, milles osalesid nii õppeasutuste, tööandjate, töövõtjate kui erialaliidu esindajad.  Õppekavad kõrgkoolides peavadkutsestandardi olemasolul arvestama selles kirjeldatud teadmiste ja oskuste omandamist ja rakendamist.

Füsioterapeudid ei ole Eestis reguleeritud kutse, st kutse omamine ei ole seaduste kohaselt kohustuslik. Küll võivad tööandjad seada tööleasumise või  palgataseme määramise tingimuseks kutse olemasolu  kas individuaalses või kollektiivlepingus; samuti võib Haigekassa , kohalik omavalitsus jne seada kutse olemasolu tingimuseks teenuse pakkuja valikul.  Kutsetunnistuse olemasolu tõendab tööks vajalikku kompetentsust.

Alates Kutseseaduse kehtimahakkamisest on kutse andjateks vastava õiguse taotlenud 93 institutsiooni, füsioterapeutide puhul on kutse andjaks Eesti Füsioterapeutide Liit.

Uue, 2008.a. kehtiva  Kutseseaduse kohaselt võib ka õppeasutus taotleda kutse andja õiguseid kui  õppekava vastab kutsestandardile ning on riiklikult tunnustatud. Riiklikult tunnustatuks õppekavad, mis kuuluvad õppekavagruppi, milles Vabariigi Valitsus on andnud õiguse kõrgharidustaseme õpet läbi viia (kehtib alates 2011.a.)

Seega kokkuvõtteks:

*kutsestandardite koostamine on tööturu osapoolte poolt algatatud; kui kutsestandard on olemas, peab õppe korraldamisel seda arvestama

*füsioterapeut ei ole reguleeritud kutse , kutse taotlemine on õigusruumi kohaselt vabatahtlik;

* kutse omamine on tööandja poolt seatud nõue  ning  tööandjatel on õigus tööle võtmisel /palga määramisel kehtestada lisatingimusi/piiranguid

*õppeasutustel on võimalus  alates 2011.a. taotleda kutse andja õiguseid.

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga