Kutsekoja Sotsiaal- ja Tervishoiu Kutsenõukogu kinnitas füsioteraapia uuendatud kutsestandardid

 

Eesti Füsioterapeutide Liidul on hea meel teatada, et 06.detsembril 2012. aastal kinnitas Kutsekoja Sotsiaal- ja Tervishoiu Kutsenõukogu füsioteraapia uuendatud kutsestandardid. Kutsestandard on dokument, mis  kirjeldab kutsetegevust ning  vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit (http://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/kutsestandardid , vaadatud 10.12.2012). Kutsestandardi kaks peamist ülesannet on olla õppekavade koostamise aluseks ning kompetentsuse hindamise aluseks vastaval kutsealal. Füsioteraapias on koostatud kaks kutsestandardit: tase 6 ja tase 7, vastavalt bakalaureuse- ja magistritaseme õppekavade alusena.

 Uuendatud  kutsestandardid on kättesaadavad Kutsekoja kodulehelt (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086636/).

 Lisaks kutsestandarditele kinnitas Sotsiaal- ja Tervishoiu Kutsenõukogu ka füsioterapeudi kutse andmise korra ning juurdekuuluva hindamisstandardi. Nimetatud dokumendid on lisatud käesoleva e-kirja manusesse ning on samuti kättesaadavad EFLi kodulehel (www.fysiot.ee).

Sellega seoses kuulutab EFL välja füsioterapeudi kutse andmise.

Uuendatud kutse andmise korra järgi:

·         Kuulutatakse FT kutse andmine välja kogu järgnevaks aastaks ehk kutse taotleja dokumente võetakse vastu alates 02.01.2013 – 19.12.2013

·         Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik elektrooniliselt saata järgmised dokumendid ja dokumentide lisad aadressile kadri.englas@hnrk.ee :

1)      Vormikohane avaldus (v.t. kutse andmise korra lisa 1)

2)      Vormikohane curriculum vitae (CV) (v.t. kutse andmise korra lisa 2)

3)      CV lisad

3.1) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart);

3.2) haridust tõendava(te) dokumendi(tide) koopiad (diplomi ja akadeemilise õiendi koopia);

3.3) tööandja tõend erialase töökogemuse ja töökoormuse kohta viimase viie aasta jooksul

3.3.1) enda erapraksises töötamisel vastavalt taotleja valikule dokumendi/dokumentide koopiad, mis tõendavad erialast tegevust ja töökoormust (näiteks majandusaasta aruanne, väljavõte osutatud teenuste hulgast vmt)

3.4) täiendkoolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad (vajaliku mahu tõendamise ulatuses);

3.5) erinevad vajalikud tõendid füsioteraapiaalase lisategevuse toetuseks (vastavalt CV-s esitatud infole kutse taotleja valikul)

4)   Vormikohane tööandja esindaja iseloomustus-soovitus (hindamisstandardi osa 6 lisa 3)

5)   Füsioteraapia aruanne (kutse taotleja poolt valitud vormil)

6)   Maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

·         On kutse taotlemise ja taastaotlemise periood 5 aastat.

·         Kutset taotletakse ja taastaotletakse samade tegevuste kaudu samadel alustel.

·         Kutset taotletakse ja taastaotletakse tasemele 7 (täpsemad eeldused kutse taotlemiseks on kirjas kutse andmise korra punktis 5.1 ning vajalike eelduste kirjeldus hindamisstandardis).

·         On võimalik FT kutset saada korrektselt vormistatud ja sisukate dokumentide alusel, kui kõik vastavad kriteeriumid on täidetud.

·         FT kutse taotlemise ja taastaotlemise tasu on 59,16€.

 Palun kõigil huvilistel tähelepanelikult lugeda läbi FT kutse andmise kord ning hindamisstandard!

Kui tekib küsimusi, palun need edastada e-posti (kadri.englas@hnrk.ee) või telefoni teel (+372 5333 75 23 või +372 47 25 437).

Korduma kippuvatele küsimustele paneme vastused üles ka EFLi kodulehele ning edastame need EFLi listi.

 Praktilisemat laadi lisainfo:

·         Täitmiseks sobilikud dokumendivormid wordi-formaadis on kättesaadavad EFLi kodulehel (http://www.fysiot.ee/kutse-andmine/kutse-taotlemise-dokumendid/).  

·         Hindamiskomisjoni täpne koosseis selgub ja avalikustatakse EFLi kodulehel 02.jaanuaril 2013.aastal.

·         FT kutse andmisega seotud kaks peamist arendussuunda on hetkel liikumine selles suunas, et koolilõpetajad saaksid esmakutse ning et FT kutse taotlemine saaks toimuda elektroonses keskkonnas. Arendus-edasiminekutega hoiab EFL teid kursis.

·         EFL kuulutab peagi välja koosoleku, mille raames saab ka anda suulise ülevaate kutse andmisest.

EFL soovitab kõigil füsioterapeutidel kutse taotleda või taastaotleda! Kutse olemasolu on kindlasti muutumas oluliseks kvaliteedinäitajaks füsioteraapiateenuse osutamisel. Miks mitte omada ametlikku kinnitust hea püsiva kutsealase pädevuse tõestuseks!

Rahulikku jõuluaega ja mõnusat aasta lõppu!

Inspiratsiooni ja häid mõtteid uueks aastaks!

 Heade soovidega EFLi nimel,

Kadri Englas

EFL kutsekomisjoni esimees

mob.+372 51 72 598

e-post: kadri.englas@hnrk.ee

 aadress: Sadama 16 Haapsalu 90502

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Rubriigid: Uudised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga